Propovijed o povjerenju (2) – narav Crkve

Tim blaženicima, o kojima je bila riječ, Isus kaže da su sol zemlji i svjetlo svijetu. Ako su ti blaženici okupljeni u Isusovu zajednicu (a ne mogu drugačije) kakva onda ta zajednica koju zovemo Crkvom, mora biti?

‘Konzervativna’ ili preciznije: izvorna

Continue reading “Propovijed o povjerenju (2) – narav Crkve”