Efeženima – Spasenje – dar milosti

Pred nama se nalazi predložak drame povijesti svemira u deset redaka. Kako je ispričana?

Likovi: mrtvaci / milosrdni Bog; sile protivne Bogu (Knez) / Krist
Mjesto radnje: groblje /  nebo
Vrijeme radnje: od Adama do Krista / budući vijek (novo Božje stvorenje)
Radnja: Milosrdni Bog se ne miri sa smrću svog ljubljenog bića, već čini sve kako bi potpuno bespomoćnog čovjeka priveo u život budućeg vijeka. Nastavi čitati “Efeženima – Spasenje – dar milosti”