Vinogradari ubojice

27. nkg (A)
Matej 21.33-46

Druga je ovo prispodoba s istom tematikom. U obje Isus odgovara svojim oponentima na pitanje: ‘Kojom vlašću to činiš?’ Na njihov upit Isus odgovara protupitanjem o naravi Ivanova krštenja. Oni kalkuliraju i ne odgovaraju pa i sami ostaju bez odgovora. U ovoj prispodobi Isus ukazuje na to da će neprihvaćanje Sina, čak što više njegovim ubojstvom, oni sami ostati bez vinograda. Da će im biti oduzet.

Ovim prispodobama Isus ruši njihovo razumijevanje Boga, njih kao naroda i uloge koju im je Bog namijenio. A to je bolno. I mogu razumjeti njihov otpor. Tko je od nas spreman dopustiti da se uruše temelji njegove životne zgrade? I da mora početi graditi iznova?

Isusovim slušateljima iz redova svećenika i farizeja nije trebalo puno da shvate da se riječ odnosi na njih. Reakcija je bila trenutna: Uhititi ga! Ali pragmatičnost je prevladala – između njih i njega ispriječilo se mnoštvo. Podsjeća to na deložacije koje se kod nas događaju. Vlast naredi deložaciju, ali se tu nađu pripadnici udruga koje na neko vrijeme uspiju deložaciju odgoditi ili skinuti ploče u Vukovaru. Ali vlast, kao vlast – mnoštvo se za razliku od nje skoro redovito prije umori. I na taj umor svaka vlast računa. Pa su tako i farizeji i glavari za trenutak odustali, ali odluka je bila donesena. Znamo: jedne noći kad nije bilo mnoštva u blizini, u Getsemanskom vrtu, sproveli su svoj naum.

Stari je zavjet prepun obećanja dolaska Božjega Pomazanika – Mesije (heb.), Krista (gr.). Isusovi su sljedbenici i mnoštvo u propovijedanju i djelovanju Isusa iz Nazareta prepoznali ispunjenje tih proroštava. Vjerski i narodni vođe većinom nisu. Neki manji broj jest. Židovstvo, kao takvo, do danas nije Isusa prepoznalo i priznalo Mesijom. 2,2 milijarde samo danas živućih kršćana jest.

Drugim riječima, Isus kaže: Kraljevstvo Božje koje ste vi zbog vlastite sebičnosti doživjeli i interpretirali kao nacionalno pitanje, sad postaje općeljudsko pitanje. Bog – stvoritelj neba i zemlje nije sektaš.

Što to može značiti  za nas danas?

(1) Opominje nas na opasnost od oholosti. Oholosti zato što smo sad mi unutra, a stari ‘vinogradari’ (tj. Židovi) izbačeni. No, Pavao nas, govoreći o tome, ozbiljno opominje: ‘Ne uznosi se ponad grana’ (1 Kor 11.18).

(2) Opominje nas da se ne zadovoljimo ‘ulaznicom u nebo’ i pasivnim čekanjem da nam kraljevstvo ‘padne s neba’. Zapazimo, vinogradari su se (kao i danas) trebali i te kako truditi da dobiju urod. Mi nismo izuzeti iz truda. U židovstvu je jako važno, čak ključno, truditi se. Možda ishod i neće biti kako smo zamislili, ali na kraju se mjeri koliko se u što unijelo truda. Danas su ljudi sve više pasivni konzumenti zabave koju im donosi televizija.

(3) Pogrešno je na bilo koji način svojatati KB za svoju vjerničku zajednicu ili čak i Crkvu u njezinoj cjelovitosti. KB je dano svim narodima do na kraj svijeta, kako će Pismo reći. Nitko na nj nema monopol. Nitko nije gospodar ni vlasnik kraljevstva osim onoga čije ime nosi: Bog sam. Sinoć, na Večeri slavljenja, sestra Lidija Kosanović reče u molitvi: ‘Oprosti nam Bože zato što je naš je svijet malen, zatvoren i strepimo nad njim.’

Mi bismo rado branili KB mačem poput Petra, ali odgovor koji čujemo je uvijek isti: ‘Vrati mač u korice!’ Obrane vjere ide uvijek onako kako je to kasnije Petar spoznao: ‘Blago i s poštovanjem (prema sugovorniku).’ S nekima treba, kako će Pavao reći, i prekinuti, ali s nikim ne treba biti nasilan, grub ili arogantan.

Jednima je kraljevstvo bilo oduzeto zato što su bili uskogrudni. Ne može li se to dogoditi i nama? Euharistrija nam je znak te Božje širine: krv koja se prolijeva za mnoge. Podsjeća nas da Bog uvijek gleda preko granice, prema onima koji još nisu ‘unutra’: ‘Bog želi da se svi ljudi spase.’ Naravno da to po automatizmu ne znači i da se svi ljudi žele spasiti. Isusova krv nije prolivena samo za malu zatvorenu zajednicu pravovjernih Židova, već baš naprotiv: za sve narode. Kraljevstvo je Božje otvoreno svakom onom koji u nj želi ući bez obzira na naciju, spol, imovinsko stanje, obrazovanje, ili neki drugi kriterij.

Audio verzija nalazi se ovdje.