Efeženima – Spasenje – dar milosti

Pred nama se nalazi predložak drame povijesti svemira u deset redaka. Kako je ispričana?

Likovi: mrtvaci / milosrdni Bog; sile protivne Bogu (Knez) / Krist
Mjesto radnje: groblje /  nebo
Vrijeme radnje: od Adama do Krista / budući vijek (novo Božje stvorenje)
Radnja: Milosrdni Bog se ne miri sa smrću svog ljubljenog bića, već čini sve kako bi potpuno bespomoćnog čovjeka priveo u život budućeg vijeka. Continue reading “Efeženima – Spasenje – dar milosti”

Efežanima – ‘u Kristu’ (nastavak)

5. izobilje milosti (sredstvo i dar). Sve što smo od Boga u Krist dobili je rezultat činjenice da je Bog, milostivi Bog. I ne samo da su nam po milosti oprošteni grijesi, već je ta milost ‘preobilno u nas ulivena’. Ne znači li to da bi se baš po milosrdnom odnosu koji imamo ili nemamo prema bližnjima, moglo prepoznati jesmo li Kristovi ili nismo? Nije li to baš to mjerilo po kojemu se prepoznajemo njegovima? Continue reading “Efežanima – ‘u Kristu’ (nastavak)”

Govor na Svečanoj akademiji povodom 500. godišnjice reformacije

HNK, Zagreb, 31. listopada 2017.

Drage sestre i braćo, poštovani uzvanici, državni dužnosnici, dragi prijatelji,

Prošlo je 500 godina od vremena kad je augustinski svećenik Martin Luther počeo svoju potragu za milosrdnim Bogom. Ta duboko osobna potraga i sve ono što je iz nje proisteklo, promijenilo je lice zapadnoga, a time neizbježno, i ostatka, danas globaliziranoga svijeta. Continue reading “Govor na Svečanoj akademiji povodom 500. godišnjice reformacije”

Oprostiti, opraštati

Matej 18.21-35

Ovaj Isusov zahtjev za 70×7 opraštanja zvuči kao stalno popuštanje ‘grešniku’. Je’l to nakana Isusova naputka? Je li korisno nekom dopustiti da 143 puta pogriješi uvijek istom greškom prema nama i preći preko toga?

Zašto baš sedam puta u Petrovu pitanju? Petar bi opraštao po propisu, brojao bi (za Židove 7 – broj punine), a Isus potiče na opraštanje ‘od srca’ iako ovo 7 puta zvuči jako velikodušno. Sjećate li se koliko ste puta brojali svojim bližnjima? I koja je korist od toga? U odnosu se praštanje ne broji. Continue reading “Oprostiti, opraštati”

‘Ako dođe’ – otvorena vrata

Čitanja: 1 Kr 8.41–43; Gal 1. 3–4, 6–7, 11.12; Luka 7. 1–10

Tijekom posvete novoizgrađenog hrama, Salomon moli:

Pa i tuđinca, koji nije od tvojega naroda izraelskog, nego je stigao iz daleke zemlje radi imena tvoga jer je čuo za veliko ime tvoje, za tvoju snažnu ruku i za tvoju mišicu podignutu – ako dođe i pomoli se u ovom hramu, usliši ga s neba gdje prebivaš, usliši sve vapaje njegove da bi upoznali svi zemaljski narodi ime tvoje i bojali se tebe kao narod tvoj Izrael i da znaju da je tvoje ime zazvano nad ovaj dom koji sam sagradio.
Continue reading “‘Ako dođe’ – otvorena vrata”