Prorok

Ivan 6. 1 – 15

‘Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: ‘Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet.’

Na što nas asocira riječ ‘prorok’? Obično se povezuje s osobom koja pro-riče budućnost. No, biblijski proroci ma kako u svojoj službi imali i taj naglasak, prvenstveno se ipak razumiju kao ljudi koji vide ono što je drugima sakriveno i to u Božje ime objavljuju. Svakako, postoji i naviještaj budućih događaja, ali proroci donose najprije Božju riječ njegovu narodu danas. Jer danas treba živjeti od Riječi. Nastavi čitati “Prorok”