U početku bijaše Riječ

U početku bijaše Riječ,
i Riječ bijaše uz Boga,
i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku uz Boga.
Sve po njoj postade,
i bez nje ne postade ništa.
Onome što je postalo
u njoj bijaše život,
i život bijaše svjetlo ljudima.
I svjetlo svijetli u tami,
i tama ga ne zamijeti.

Početak je s Riječju. Liči onom ‘U početku stvori…’ Tama u kojoj svijet leži gusta je i neprozirna. Nešto kao tmina i tmuša; pustoš i praznina u knjizi Postanka. Ta gusta tmina ne dopušta svjetlu da u nju prodre, ne prihvaća ga, čak što više, odlučno odbija prihvatiti svjetlo i po njemu naći put iz bezizlazja. Unatoč odbijanju mraka da u sebe pripusti svjetlo nigdje traga prigovoru, predbacivanju, uvrijeđenosti. Ljubavi to ne priliči.

Zar je uistinu tako mračan taj naš svijet? Okupan suncem danju, osvijetljen bezbrojnim svjetlima noću, zakonima o transparentnom poslovanju, medijskom informiranošću, znanstvenom prosvjećenošću? Davno je iza nas vrijeme nastanka ovog teksta, davno su za nama stoljeća mračnog Srednjeg vijeka. No, znamo i sami da nema tog sunca, sijalice, zakona, medija i znanosti koja bi donijela dovoljno svjetla u našu egzistenciju. Sile mraka, koje se manifestiraju u ljudskoj sebičnosti, ograničenosti, strahu, nasilju ni danas nisu popustile svoj čelični stisak.

Čovjek se stalno i uporno trudi izići na svjetlo, trudi se suzbiti mrak ali baš kako kazuje stara priča, kad se mitološkoj hidri odsječe jedna glava, izraste nekoliko novih. Taman kad pomislimo da je zasjalo svjetlo, zavije nas još crnji mrak. Problem pritom nisu politika, ekonomija, znanost već je problem čovjek koji politizira, privređuje, istražuje. Zarobljen u vlastitoj sebičnosti nesposoban je promijeniti svoj usud. Bez svjetla izvana, povijest nam o tome rječito svjedoči, čovjek ostaje u mraku jer u sebi ne uspijeva pronaći to svjetlo (lažno ‘ja’ guši istinito ‘ja’ – na sliku Božju stvoreno). Pismo kaže da je svjetlo koje su Isusovi suvremenici gledali bila posljedica života koji je vodio. A njegov je život bio obilježen brigom za druge, Potpuno zaokupljen brigom za čovjeka nije odustao ni kad je njegov život bio doveden u pitanje. I na kraju je i taj život položio kako bi sebi i nama stekao vječni život.